ul. Obywatelska 128/152
94-104 Łódź.
kom. 515-270-514,
tel. 42 633-28-00
biuro@kancelariazamowienia.pl

Dla Wykonawcy

Stała bieżąca obsługa prawna obejmująca kompleksowe doradztwo z dziedziny Prawa Zamówień Publicznych oraz reprezentację w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą (w tym także obsługa prawna projektów UE )

Jednorazowe zlecenia takie jak

  • specjalistyczna porada/opinia prawna
  • reprezentacja w sporze przed KIO
  • szkolenia