ul. Obywatelska 128/152
94-104 Łódź.
kom. 515-270-514,
tel. 42 633-28-00
biuro@kancelariazam

Jesteśmy specjalistyczną kancelarią zajmującą się Prawem Zamówień Publicznych w praktyce.

Nasze doświadczenie zawodowe obejmuje stałą obsługę prawną i doradztwo na rzecz licznych podmiotów gospodarczych – zarówno Zamawiających jak i Wykonawców (w tym ze szczególnym uwzględnieniem projektów współfinansowanych ze środków UE) Dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu jesteśmy w stanie sprostać każdemu problemowi z dziedziny Prawa Zamówień Publicznych.

Zespół

Adwokat Mikołaj Trociński

Adwokat Mikołaj Trociński
 

Adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych. Reprezentant Zamawiających i Wykonawców w licznych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym takich których wartość kontraktów sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Członek kilkunastu komisji przetargowych z ramienia Zamawiających publicznych, w tym dla przetargów o wartości przekraczającej 100 mln. złotych. Autor licznych opinii prawnych sporządzonych na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych. Prawnik wiodący w zespole świadczącym stałą obsługę prawną licznych Zamawiających i Wykonawców w tym projektów współfinansowanych ze środków UE

Karolina Doniec

Karolina Doniec
specjalista ds. zamówień Publicznych 

Adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w dziedzinie Prawa Zamówień Publicznych. Reprezentant Zamawiających i Wykonawców w licznych sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą, w tym takich których wartość kontraktów sięga kilkudziesięciu milionów złotych. Członek kilkunastu komisji przetargowych z ramienia Zamawiających publicznych, w tym dla przetargów o wartości przekraczającej 100 mln. złotych. Autor licznych opinii prawnych sporządzonych na rzecz podmiotów prywatnych i publicznych. Prawnik wiodący w zespole świadczącym stałą obsługę prawną licznych Zamawiających i Wykonawców w tym projektów współfinasowanych ze środków UE